PREREZÁVKA-BRIGÁDA - Lesný dielec 718b, 28.04.2012, 12.10.2013.